KVKK & Illumination Text

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1. Giriş

Alanya Bilişim Hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) bağlıdır.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

KVKK uyarınca, sizden topladığımız kişisel verilerin korunması ve gizliliği için gerekli tüm önlemleri alırız. Kişisel verileriniz, hizmetlerimizi sunmak, web sitemizin işleyişini iyileştirmek ve size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için işlenir.

3. Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verilerin sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işleme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

4. Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verileriniz, gizlilik ilkelerimize ve KVKK’ya uygun olarak işlenir ve korunur. Verilerinizin güvenliğini sağlamak için teknolojik ve operasyonel güvenlik önlemleri alırız.

5. İletişim Bilgileri

Kişisel verilerin korunması ile ilgili her türlü soru ve taleplerinizi, veri sorumlusu olarak Alanya Bilişim Hizmetleri’ne iletebilirsiniz.

Alanya Bilişim Hizmetleri Logo